Vilagtortenet 2006-1

Andrej Medusevszkij: A polgári jog kodifikációja az Orosz és a Habsburg Birodalomban 3

Tatyjana Guszarova: A modern bürokrácia kialakulásának előzményei a kora újkori Magyarországon 16

Bodnár Erzsébet: Orosz–osztrák együttműködés és vetélkedés a keleti kérdésben a 18. században és a 19. század első felében 23

Somogyi Éva: Az Osztrák–Magyar Monarchia vezető bürokráciájának identitásproblémái 32

Bebesi György: A feketeszázasság. Rövid áttekintés 37

V. Molnár László: Két felvilágosult polihisztor – Tessedik és Szamborszkij 42

Raáb Renáta: Osztrák kísérletek a dán-német kérdés megoldására 1848 nyarán 53

Czövek István: Az 1867-es kiegyezés és a porosz diplomácia 63

Szatmári Péter: Az osztrák Richelieu. Ignaz Seipel politikai portréja 74

SZEMLE

Ireland in Transition 1867–1921 (Ism.: Zarka Zsuzsanna) 81

Annika Mombauer: Helmuth von Moltke and the Origins of the First World War (Ism.: Takács Gyula) 82

Simándi Irén: Magyarország a Szabad Európa Rádió hullámhosszán 1951–1956 (Ism.: Török András István) 84

László Kürti: Youth and the State in Hungary. Capitalism, Communism and Class (Ism.: Kiss András) 86

Impresszum, tartalom