Niederhauser Emil: Makkai Lászlóról 3

Székely György: Kaffa, a Kaukázus-vidék és Kelet-Anatólia a Hunyadiak politikájában 6

A. P. Novoszelcev: Perzsa–oszmán kapcsolatok a 16. században, a 17. század első harmadában és hatásuk a törökök kelet-európai és balkáni politikájára 14

Hegyi Klára: A magyar tartomány helye és helyzete az Oszmán Birodalomban 18

Fodor Pál: A teijeszkedés ideológiái az Oszmán Birodalomban 25

Anderle Ádám: Aragóniai Konstancia a spanyol történetírásban 32

Claude Lauriol: A hugenották a nantes-i ediktum visszavonásától a toleranciarendeletig (1685–1787) 39

Miskolczy Ambrus: Történelem és ideológia az újabb román irodalomtörténetekben 46

Victor Neumann: Kultúra és társadalom a két világháború közötti Romániában. Nicolae Iorga és Mircea Eliade, avagy a régi és az új generáció 55

Román Ildikó: 1944: Dél-Erdély 61

N. Szabó József: Magyar–román kulturális és tudományos kapcsolatok I. (1945–1946) 73

Pálffy István–N. Szabó József: Angol–magyar kulturális és tudományos kapcsolatok a II. világháború után (1945–1948) 83

 

SZEMLE

Jan Peters-Harmut Harnisch-Lieselotte Enders: Maerkische Bauerntagebücher des 17. und 18. Jahrhunderts (Ism.: Tagányi Zoltán) 90

Joachim Bumke: Höfische Kultur (Ism.: Tagányi Zoltán) 91

Margaret Thatcher: The Downing Street Years (Ism.: H. Haraszti Éva) 92

Gazdag Ferenc: Franciaország története 1945-1988 (Ism.: Diószegi István) 94

Európa Central y América Latina (Ism.: Rozsnyai Jenő) 95

Richard W. Reichard: From Petition to the Strike. A History of Strikes in Germany, 1869–1914. (Ism.: Jemnitz János) 97

Der Forschungsstand zum Thema „Klasse und Geschlecht” in Zentral- und Ost-europa (Ism.: Jemnitz János) 97

Impresszum, tartalom (pdf)