Hóvári János: Oszmán történelem – világtörténelem (Tendenciák az oszmán birodalom történetének kutatásában) 3

Halil İnalcik: Az Annales iskola hatása az oszmanisztikára – új megállapítások 15

Ömer Lutfi Barkan: A 16. századi árforradalom a Közel-Kelet gazdaságtörténetében 49

Huri Islamoğlu–Cağlar Keyder: Agenda az oszmán történelemhez 81

Immanuel Wallerstein–Reşat Kasaba: Bekapcsolódás a világgazdaságba. Változás az oszmán birodalom struktúrájában (1750–1839) 113

A magyar történettudomány külföldi visszhangja (1983–1984) 142

Impresszum, tartalom (pdf)