vt 2014-1Információtörténelem – újratöltve. Bevezetés egy tematikus lapszámhoz (Z. Karvalics László)        1

Tanulmányok
Z. Karvalics László: Az információtörténelem mint „Big History”        5
Árvai Tamás Kristóf: A redundancia információs funkciója az újasszír társadalomban      27
Buhály Attila: Írásbeliség és hatalmi kommunikáció az ókori keleten. Az urartui példa      53
Fedeles Tamás: Mennyei és földi kommunikáció. A késő középkori főúri-nemesi devóció mint az információáramlás csatornája      67
Radek Tünde: Az információáramlás jellemzői a Magyar Királyságban a középkori német nyelvű krónikák alapján    103
Hanny Erzsébet: Török háborúk, spanyol hírek. A hír útja és olvasója a Spanyol Királyságban a kora újkorban    125
Maria Stuiber: Informátorok és korrespondensek Stefano Borgia bíboros tudományos levelezésében    139
Vörös Boldizsár: Információk egy fiktív esetről – magyar és szovjet közegben. Guszev kapitány és társainak ügye történettudományi munkákban az 1940–1980-as években    161

Szemle
Az információs forradalmak kulturális előzményei (Törő László Dávid)    175
Át az óceánokon! (Káli Róbert)    178
Túl a nemzeten – könyvek határok nélkül (Magyarosi Ádám)    181
Birodalom és információ. Hírszerzés és társadalmi kommunikáció Indiában 1780–1870 között (Kovács Márta)    184