Vt 2018 2 B1 kicsi

Tanulmányok
Sághy Marianne – Baán Izsák OSB: Thébától a Bakonyig. Szent Móric és vértanútársainak tisztelete Európában (4–21. század) 175
Jean-Michel Carrié: Thébaiak nyugaton? Hadtörténet és hagiográfia 197
David Woods: Szent Móric és a thébai légió legendájának eredete 229
Karla Pollmann: Verses szenvedéstörténetek. Lyoni Szent Eucherius: Az agaunumi mártírok szenvedéstörténetének időmértékes parafrázisai 241
Frederick S. Paxton: Liturgia és gyógyítás a kora középkori szentkultuszban. A lázcsillapító Szent Zsigmond-mise 263
Karen Blough: Szent Móric lándzsája mint a pogányság elleni hadjárat része az Ottó-korban 287
Bozóky Edina: Szent Móric lándzsájának legendája Viterbói Gottfried szerint 311
Beat Näf: Hogyan lett Szent Móric a Német-római Birodalom védőszentje? 329
Gude Suckale-Redlefsen: Szent Móric, a fekete katona kultusza a Német-római Birodalomban 339

Emlékezet
Szent Eucherius: Az agaunumi vértanúk, Szent Mauríciusz és társai kínszenvedése 353

Szemle
Egy régi klasszikus új köntösben (Novák Veronika) 359
A muszlim hódítás és a bizánci hatalom összeomlása Észak-Afrikában (Tősér Márton) 362
Az uralkodói ideál a középkori Cseh Királyságban (Fábián Laura) 367