vt2020 2 bortAz Oszmán Birodalom határvidékén. Nemzeti érzés és külpolitika (Bíró László) 153

Tanulmányok
Molnár Antal: Katolikus missziók és az albán nemzetépítés kezdetei a 17. század elején 157
Géra Eleonóra: Don Thomaso Raspassani, egy albán szabadságharcos titkos élete 187
Csaplár-Degovics Krisztián: A dalmáciai Borgo Erizzo és az albán nemzetépítés. Az Osztrák–Magyar Monarchia új Albánia-politikája, 1896 205
Dudlák Tamás: Török külpolitika új alapokon. A szíriai konfliktus kialakulása és a török külpolitika paradigmaváltása, 2011–2012 223
Szabó Tamás: Remények és be nem váltott ígéretek. A magyar‒román kapcsolatok és a romániai magyarság a rendszerváltás előtt és után 247

Műhely
Gyóni Gábor: 1941 az orosz historiográfiában. Értelmezések, ellentmondások, politika 271


Szemle
Az oszmán-örmények kálváriája és túlélési stratégiái (Blénesi Éva) 297
Tanulmányok a Gyönyör kertjéből – Rózsaregény (Fábián Laura) 302