Megjelent intézetünk ny. kutatóprofesszora, Gyáni Gábor akadémikus A nő élete – történelmi perspektívában című kötete a "Lendület" Családtörténeti Kutatócsoport Magyar családtörténetek. Tanulmányok sorozata keretében.

A könyv a női nem 19. és 20. századi hazai történetéről szól változatos megközelítésben. A női történelmi tapasztalat különösen indokolja, hogy különálló történetként beszéljünk róla. Ez nem azt jelenti, hogy a női nem történetét bármi módon kiszakíthatnánk a történelem általános menetéből, jóllehet ma már elégtelen a férfiak múltjára szűkített történelem megszokott történetírói fogalma. A női nem azon túl, hogy komoly történelemformáló erő volt, gyökeres átalakulásokon is átesett az idők során. A nők élete látszólag mindig ugyanabban a mederben folyt, amely bezárta őket a magánélet világába; idővel azonban ez a helyzet is változott. Könyvünkben azt a modernkori folyamatot ragadjuk meg a történeti forrásokra alapozva, amely a patriarchális családi keretekből fokozatosan kibontakoztatta a női egyéniséget. Ez az átalakulás felölelte a nők jogi státuszának és a munka nyilvános világában betöltött szerepüknek a mélyreható módosulását. S kivált jelentős fejlemény volt a női személyiség érzelmi és értelmi önállósulása, amely a könyvünknek kiemelt tárgya. A magyar női nem társadalomtörténetét csak az európai összefüggésekbe ágyazva láttathatjuk érdemének megfelelő módon.

Jelen járványügyi helyzetben elsősorban a postai megrendeléseket tudjuk teljesíteni. Különben az egyes számok megvásárolhatóak, illetve megrendelhetőek közvetlenül a kiadótól, az MTA BTK Történettudományi Intézetben (Bp. 1097, Tóth Kálmán u. 4., Humán Tudományok Kutatóháza, B. épület, 4. emelet 44. szoba, munkanapokon 9:00–12:00 óráig) és az MTA BTK Penna Bölcsész Könyvesboltban (Bp. 1053 Magyar u. 40., munkanapokon 13:00–17:00 óra között, decemberben 18:00 óráig. Tel.: +36 30 203 1769, e-mail: ), megrendelhető a e-mail-címen, illetve a +36 1 224 6700/4624, 4626-os telefonszámon.