+36 1 224 6755   

mtakk logo

BTK Történettudományi Intézet

Gyáni Gábor

Gyáni Gábor

Gyáni, Gábor
Gyáni Gábor
Beosztás: ny. kutatóprofesszor
Osztály: Újkori osztály
Telefon: 224-6700/4662
E-mail:

Status: Research Professor and Correspondent Member of the Hungarian Academy of Sciences, Research Team Leader

Research Team: Modern History Research Team

Phone: +361 224-6700/662

Email:

Degree: DSc (1999), habilitated (2001), Correspondent Member of the Hungarian Academy of Sciences (2010)

Research Field: 19–20th century urban and social history; History of mentality;
The theory of historiography

List of Publications

Women as Domestic Servants: The Case of Budapest, 1890–1940. Institute on East-Central Europe, Columbia University, New York, 1989. 56. [Studies in Hungarian Social History III.]

Budapest. In: Housing the Workers, 1850–1914: A Comparative Perspective. Ed.: M. J. Daunton. Leicester University Press, Leicester, 1990. 149–182.

Political uses of tradition in postcommunist East Central Europe. Social Research, 60. (1993) 4. (Winter) 893-915.

Uses and misuses of public space in Budapest: 1873-1914. In: Budapest and New York. Studies in Metropolitan Transformation: 1870-1930. Eds. T. Bender–C. E. Schorske. Russell Sage Foundation, New York, 1994. 85–108.

Bürgerliches Heim und Interieur in Budapest. In: Bürgerliche Wohnkultur des Fin de siécle in Ungarn. Hg. Péter Hanák. Böhlau, Wien, 1994. 45–89.

Patterns of women's work in Hungary 1900–1930. European Review of History, 5. (1998) 1. 25-37.

Department stores and middle-class consumerism in Budapest, 1896–1939. In: Cathedrals of Consumption. The European Department Store, 1850–1939. Eds. Geoffrey Crossick–Serge Jaumain. Ashgate, Aldershot, 1999. 208–225.

Barmherzigkeit, Disziplinierung oder die Genealogie der sozialen Fürsorge. In: Eliten und Aussenseiter in Österreich und Ungarn. Hg. Waltraud Heindl et al. Böhlau, Wien, 2001. 39–67.

Parlor and Kitchen. Housing and Domestic Culture in Budapest, 1870–1940. Budapest, CEU Press, 2002. 281.

Forgetting the diversity of the national past: contrasting memories of the Hungarian Millennium. In: Habsburg postkolonial. Machstrukturen und kollektíves Gedächtnis. Hrsg. Johannes Feichtinger–Ursula Prutsch–Moritz Csáky. Studien Verlag, Innsbruck–Wien, 2003. 209–220.

Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Social Science Monographs, Boulder, Colorado – ARP, Inc., Highland Lakes, New Jersey. Distributed by Columbia University Press, New York, 2004. 771. (Co-authered with György Kövér and Tibor Valuch.)

Identity and the Urban Experience: Fin-de-Siécle Budapest. East European Monographs. Boulder, Col., distr. by Columbia University Press, New York, 2004. 271. [Hungarian Studies Series 5.]

Middle-Class Kinship in Nineteenth-Century Hungary. In: Kinship in Europe. Approaches to Long-Term Development (1300–1900). Eds. D. W. Sabean–S. Teuscher–J. Mathieu. Berghahn Books, New York–Oxford, 2007. 284–300.

Memory and Discourse on the 1956 Hungarian Revolution. In: Challenging Communism in Eastern Europe. 1956 and its Legacy. Ed. Terry Cox. Routledge, London–New York, 2008. 11–20.

Revolution, uprising, civil war: the conceptual dilemmas of 1956. European Review of History–Revue européenne d’histoire, vol. 15. no. 5. October 2008. 5. 519–531.
Trends in contemporary Hungarian historical scholarship. Social History, vol. 34. no. 2 May 2009. 250–260.

Grossstadterfahrung am Bespiel Budapests. In: Die Habsburgermonarchie 1848–1918. Hrg. Ulrike Harmat. Band IX. Soziale Strukturen, 1. Teilband. Von der feudal-agrarischen zur bürgerlich-industriellen Gesellschaft. Teilband 1/1. Lebens- und Arbeitswelten in der Industriellen Revolution. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 2010. 539–560.

The Memory of Trianon as a Political Instrument in Hungary Today. In: The Convolutions of Historical Politics. Eds. Alexei Miller–Maria Lipman. Central European University Press, Budapest–New York, 2012. 91–115.

Changing Relationship between Collective Memory and History Writing. Colloquia, Journal of Central European History, XIX. (2012) 128–144.

Migration as a Cultural Phenomenon. The Hungarian Historical Review, 1. (2012) 3–4. 275–293.

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Hódmezővásárhely, 1950. 07. 14.

VÉGZETTSÉG

Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debrecen), Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai tanár (1974)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

A történettudományok kandidátusa (1988)

Az MTA doktora (1999)

Az MTA levelező tagja (2010)

Az MTA rendes tagja (2016)

HABILITÁCIÓ

Eötvös Loránd Tudományegyetem (2001)

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

Budapest Főváros levéltára (1974–1982)

MTA Történettudományi Intézete (1982–2011)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012–) kutatóprofesszor, témacsoport-vezető

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület elnöke (2004–2010)

Az MTA Művelődéstörténeti Albizottságának a társelnöke (2012–)

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

Ránki György-díj (Soros Alapítvány, 1995)

SZERKESZTŐ/ROVATVEZETŐ/SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAG

Budapesti Könyvszemle, Történelmi Szemle, Tanulmányok Budapest Múltjából, Korall, Austrian History Yearbook (USA), A múlt ösvényein című könyvsorozat (L’Harmattan)

VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓS LISTA

1983

Család, háztartás és a városi cselédség. Bp., 1983.

1989

Women as Domestic Servants: The Case of Budapest, 1890–1940. New York, 1989.

1992

Bérkaszárnya és nyomortelep. A budapesti munkáslakás múltja. Bp., 1992.

1994

A szociálpolitika múltja Magyarországon. Bp., 1994.

1995

Hétköznapi Budapest. Nagyvárosi élet a századfordulón. Bp., 1995.

1998

Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig. Bp., 1998. (További öt kiadás.) [Társszerző: Kövér György.]

Az utca és a szalon. A társadalmi tér használata Budapesten 1870–1940. Bp., 1998. (Második kiadás: 1999.)

2000

Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése. Bp., 2000.

Budapest története a kezdetektől 1945-ig. Bp., 2000. [Társszerzők: Kubinyi András és Bácskai Vera.]

2002

Történészdiskurzusok. Bp., 2002.

Parlor and Kitchen. Domestic Culture in Budapest 1870–1940. Budapest–New York, 2002.

2003

Posztmodern kánon. Bp., 2003.

2004

Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. New York, 2004. [Társszerzők: Kövér György és Valuch Tibor.]

Identity and the Urban Experience. Fin-de-Siécle Budapest. New York, 2004.

2006

Hétköznapi élet Horthy Miklós korában. Bp., 2006.

2007

Relatív történelem. Bp., 2007.

2008

Budapest – túl jón és rosszon. A nagyvárosi múlt mint tapasztalat. Bp., 2008.

2010

Az elveszíthető múlt. A tapasztalat mint emlékezet és történelem. Bp., 2010.

2011

Magánélet Horthy Miklós korában. Bp., 2011.

2012

Az urbanizáció társadalomtörténete. Tanulmányok. Kolozsvár, 2012.

2013

Nép, nemzet, zsidó. Pozsony, 2013.

2016

A történelem mint emlék(mű). Bp., 2016.

2018

Nemzeti vagy transznacionális történelem. Bp., 2018. 440.

Cultural Nationalism in a Finnish–Hungarian Historical Context. Eds. Gyáni, GáborHalmesvirta, Anssi. Bp., 2018. 166. 

KUTATÁSI TERÜLET

19–20. századi város-, társadalom- és mentalitástörténet

A történetírás elmélete

TANÍTÁS

Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar (1994–)

Central European University (2006)

.

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail