„…Tetszett az Szent Széknek…” Házasságjogi és fegyelmi ügyek kolozsvári unitárius konzisztóriumok előtt a 17. században címmel megjelent a „Lendület” Családtörténeti Kutatócsoport legújabb kötete Erdélyi Gabriella és Szigeti Molnár Dávid bevezető tanulmányaival.


molnardavid b1

Volt egyszer egy ház Kolozsváron, ahol tekéző, nagy dohányos iskolamesterek, házasságszédelgők, szeméremtestükkel kergetőzők, pironkodó impotensek, fejszeütötte feleségek, tetves „kurvapecérek” és függelemsértő papok adták egymás kezébe a kilincset. Hihetetlen, de ez a ház az unitárius parókia épülete volt. A 17. század második felében már biztosan itt ülésezett a szentháromságtagadók egyházi bírósága, a Parciális Konzisztórium. Ennek az ítélőszéknek a jegyzőkönyvét veheti most kézbe az olvasó Erdélyi Gabriella, intézetünk tudományos főmunkatársa és Szigeti Molnár Dávid bevezető tanulmányaival.

Szigeti Molnár Dávid (1986–) a Szegedi Tudományegyetem Magyar Irodalmi Tanszékének adjunktusa, ahol a régi magyar irodalmat tanítja, kutatási területe pedig az erdélyi unitárius egyház és a magyar széppróza kora újkori története. Korábbi munkája A Magyar Unitárius Egyház Kolozsvári Gyűjtőlevéltárának és Nagykönyvtárának kiadványai című sorozatban jelent meg. Ebben a kötetében 1613 és 1648 közötti unitárius vonatkozású levéltári dokumentumokat és nyomtatványokat közöl.

A Magyar Történelmi Emlékek – Elbeszélő Források / Magyar Családtörténetek – Források sorozat részeként napvilágot látott 470 oldalas kiadvány 6 oldal színes képmellékletet is tartalmaz.

A könyv címnegyede itt, a tartalomjegyzéke itt olvasható. 

A kötet ára: 4500 Ft

Vásárlási és rendelési információk.