A Readingi Egyetem idén tavasszal online konferenciasorozatot tart Medieval Government Finance: Innovation and Experimentation címmel.

A háromalkalmas online rendezvényen Európa és az Egyesült Államok számos intézményéből vettek és vesznek részt fiatal középkorászok, Magyarországot intézetünk fiatal kutatója, Gál Judit, valamint tudományos munkatársa, Kádas István képviselte, mindketten a „Lendület” Középkori Magyar Gazdaságtörténet Kutatócsoport tagjai. Mindkét kollégánk az első, április 27-én megrendezett alkalmon adott elő, amelyen Richard Cassidy gazdaságtörténész tartott plenáris előadást. Gál Judit a The Impact of the Royal Economic Policy on the Integration of the Dalmatian Towns in Hungary (12th – 14th centuries) című előadásában azt elemezte, hogy a magyarországi gazdasági intézmények bevezetése mennyiben járult hozzá a dalmáciai városok integrációjához Nagy Lajos korában. Kádas István pedig a Tax for Ransom: An Extraordinary Tax Administration in the Kingdom of Hungary, 1416 címmel megtartott előadásában a magyar politikai elit által a török fogságba került bárók kiváltására kért 1416. évi rendkívüli adó kivetését és beszedési módját elemezte.