A Lendület Középkori Magyar Gazdaságtörténet Kutatócsoport által meghirdetett Mesterkurzus megtartására 2023. július 17. és 21. között került sor. A kurzuson 23 diák vett részt (BSc-, MSc- és PhD-hallgatók), hat magyar és egy határon túli egyetem képviseletében.

A résztvevők (akiket tanulmányaik előrehaladása szerint két csoportba osztottunk) a kurzus első napján saját kutatásaikat mutatták be egy-egy 5 perces előadás keretében, melyeket vezető kutatók és a diáktársak véleményeztek, illetve a kutatás tovább lépési lehetőségeit vitatták meg az előadókkal. Ugyanezen a napon a diákok a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárába látogattak el, ahol a levéltár munkatársai tartottak vezetést számukra. Kedden a képzés a levéltári látogatáshoz kapcsolódóan a forrásfeltárás jegyében folytatódott, mégpedig hangsúlyosan az online tér nyújtotta lehetőségek megismertetésével. A forráskiadványok mellett a hazai és a külföldi levéltári, kézirattári adatbázisok használatába nyerhettek betekintést. A nap másik felében a Magyar Nemzeti Múzeum Éremtára várta a mesterkurzus résztvevőit, ahol a pénzverés mellett a veretekkel kerülhettek közelebbi kapcsolatba.

mesterkurzus csoportkp

Szerdán a forrásfeldolgozás módszertana került napirendre: a latin és a német nyelvű források felhasználása során felszínre kerülő problémákkal, lehetőségekkel, megoldási alternatívákkal ismerkedhettek meg a jelenlévők. A BTK Régészeti Intézetének restaurátor műhelyében pedig megtudhatták, hogyan dolgozik a restaurátor, milyen régészeti forrásokkal számolhat a történész. Csütörtökön a forrásfelhasználás során elengedhetetlen archontológia és itinerárium felhasználásának és készítésének rejtelmeivel szembesülhettek a középkor iránt érdeklődő hallgatók. Az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára várta még a diákokat, ahol a gyűjtemény általános használata mellett egy-egy konkrét kézirat tartalmát is közelebbről szemügyre vehették.

A hét lezárásaként pénteken az előző naphoz kapcsolódva a genealógiai és prozopográfiai kutatások kerültek a középpontba, végül visszatérve az első napokhoz a tárgyi források fontossága és felhasználási lehetőségeinek és szükségességének bemutatásával fejeződött be a kurzus elméleti része. A látogatásokat pedig a Várban egy régész vezette séta zárta, melynek keretében a középkori Buda elevenedett meg.
A kurzus workshop jellegű volt, a képzésen résztvevők számos kérdést és feladatot kaptak, ráadásul csoportokba tömörülve versenyfeladatokat is meg kellett oldaniuk.

A Mesterkurzus megtartását az NKFIH TKP-2021-NKTA-15. sz. projekt támogatta.