A Lendület Középkori Magyar Gazdaságtörténet Kutatócsoport tagjai, Weisz Boglárka kutatócsoport-vezető, valamint Gál Judit és Kádas István tudományos munkatársak a közelmúltban két nemzetközi konferencián vettek részt. 

Egy kereskedelemtörténettel foglalkozó nemzetközi kutatócsoport, illetve egy különféle országokból és intézményekből származó gazdaságtörténészeket tömörítő network rendezvényén mutatták be a csoport munkáját és eredményeit. Weisz Boglárka, a Lendület Középkori Magyar Gazdaságtörténet Kutatócsoport és a Középkori Osztály vezetője a Configurations of European Fairs. Merchants, Objects, Routes (COMOR) nemzetközi projekt konferenciáján vett részt. A 2023. június 29. és július 1. között Torinóban tartott rendezvényen Merchants and Trading Routes in the Hungarian Kingdom in Medieval Ages címmel tartott előadásában a magyarországi viszonyok bemutatásán túl felhívta a figyelmet a kutatócsoport által megkezdett, a COMOR munkájához is szorosan kapcsolódó Via mercatoria című online térképre.  

torino 03

2023. szeptember 18-án rendezték meg a GIRO Medieval Finance Network online konferenciáját, ahol a nemzetközi hálózat tagjai és más érdeklődők megismerkedhettek a Lendület Középkori Magyar Gazdaságtörténet Kutatócsoport munkájával. Gál Judit, intézetünk tudományos munkatársa, Serbian Economic Privileges to Dalmatian Towns during the 13th and 14th Centuries című előadásában a gazdasági kiváltságokat adó privilégiumokon keresztül a dalmát városok és Szerbia gazdasági kapcsolatait mutatta be. Kádas István, intézetünk tudományos munkatársa Tax Collection in the ‘Field’ in the Late Medieval Hungarian Kingdom című prezentációjában a magyarországi adókirovásba- és beszedésbe, az ehhez kapcsolódó írott és tárgyi forrásokba (rováspálcák) nyújtott betekintést. Weisz Boglárka The Financial Reforms of Charles I of Hungary című előadása pedig a 14. századi adószedésben, és annak adminisztrációjában bekövetkező változásokat tárta fel.