2024. június 24–27-én az Edinburgh-i Egyetemen rendezték meg a Society for the Medieval Mediterranean társaság The Eighth Biennial Conference of the Society for the Medieval Mediterranean: Rhythms, Actions, Inter-actions in the Medieval Mediterranean című konferenciáját, melyen a Középkori Magyar Gazdaságtörténet Kutatócsoport is képviseltette magát, két tagja, intézetünk két munkatársa, Kádas István és Gál Judit előadást is tartottak.

Kádas István „From the Mediterranean to the Hernad Valley – The journey of an Italian family from Dubrovnik towards the Hungarian nobility” címmel tartott előadást, melyben egy a 15. század második felében Észak-Magyarországra települő raguzai család történetét dolgozta fel és mutatta be. A visszafejtett családtörténeti adatok alapján az Abaúj megyében letelepülő Raguzai Frank egy birtokcsere révén került Erdélyből Észak-Magyarországra, míg Erdélyben egy Mátyás királynak Jajca ostroma során folyósított kölcsön fejében kapott birtokot. Személye az adatok alapján valószínűleg Franko Vasiglievich kereskedővel, a szerbiai raguzai kolóniák fontos tagjával, nándorfehérvári sókamarással azonosítható. Frank kereskedői, illetve hitelezői karrierje éles kontrasztba állítható fia, Bernát történetével, aki már integrálódott a megyei kisbirtokos társadalomba, apja tartozásai és bírságai révén birtokai egy részéről le kellett mondania, ám megyebéli rokonsága folytán szolgabíróvá is megválasztották.

Gál Judit előadása a „King Louis I of Hungary and his Trade Network in the Adriatic” címet viselte, melyben a 14. század második felének magyar királyi politikáját vizsgálta meg az Adriai-tengeren. Az előadás rávilágított arra, hogy Nagy Lajos két célt tűzött ki maga elé miután 1358-ban a kezére kerültek a dalmáciai városok. A király egyrészt Velence kiszorítását kívánta elérni az adriai kereskedelemből, másrészt pedig a dalmáciai városokat és rajtuk keresztül a hátországukat és az Adriai-tenger medencéjét a Magyar Királyság gazdasági, kereskedelmi vérkeringésébe akarta bekapcsolni, ezzel is növelve az ebből származó királyi bevételeket. Az előadás bemutatta miként járt együtt a diplomácia és a kereskedelmi politika kéz a kézben, miként kerültek Lajos szövetségesei és Velence ellenfelei kiemelkedő pozícióba a dalmáciai városokban, és miként differenciálta kereskedelmi politikáját a magyar király a tengermelléki terület egyes régióiban, azok adottságainak és kereskedelmükre jellemző eltéréseknek megfelelően.

A felvezető kép Simon Bill felvétele.