Korunovacie a pohreby 2020ElsoBoritoA „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport tudományos munkájának eredményeként 2016 végén a Korridor Könyvek sorozatban szlovák nyelvű tanulmánykötet (Korunovácie a pohreby. Mocenské rituály a ceremónie v ranom novoveku, magyarul: Koronázások és temetkezések. Hatalmi rítusok és ceremóniák a kora újkorban) látott napvilágot. Mivel az elmúlt esztendőkben a kiadvány összes példánya elfogyott, a nagy érdeklődésre tekintettel utánnyomásban ismét megjelent. A kötet tartalomjegyzéke itt olvasható.

A Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete osztályvezetője, Tünde Lengyelová és a intézetünk tudományos tanácsadója, Pálffy Géza kutatócsoport-vezető által szerkesztett kötet a legfrissebb levéltári és művészettörténeti kutatások alapján a kora újkori uralkodókoronázások és főúri temetések históriájába kalauzolja el az olvasót. A szimbolikus kommunikáció, a hatalmi reprezentáció, a ceremóniák és rítusok kutatása világszerte virágkorát éli. Ezt jól jelzik a témában folytatott kutatási programok, nagyszabású konferenciák és gyarapodó tanulmánykötetek. A „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport kiadványa ezek sorát igyekszik gazdagítani egy magyar–szlovák együttműködés eredményeként – nevezetesen egy 2014 őszén Pozsonyban rendezett szlovák–magyar tudományos tanácskozás anyagának megjelentetésével.

A kötet a széles tematikai választékból elsősorban két területet jár körbe. Egyrészt a 16–19. századi Pozsonyban tartott király- és királyné-koronázásokat, a koronázódiétákra való bevonulásokat és a város életére gyakorolt hatásukat vizsgálja. Másrészt a Magyar Királyság – főként mai szlovákiai − területén egykor jelentősebb birtokokkal rendelkező arisztokrata famíliák (az Esterházy, Pálffy, Székely és Thurzó) 16–17. századi temetkezési törekvéseit, szokásait és temetőhelyeit veszi interdiszciplináris vizsgálat alá. A tanulmányok a Korridor könyvek sorozat köteteként elsősorban azzal a céllal látnak napvilágot, hogy valóban korridort nyithassunk a két ország tudományos élete és nagyközönsége között. A sok évszázados közös magyar–szlovák történelem ugyanis csak így érthető meg és vizsgálható a korábbiaknál objektívabban. A 2016. évi szlovák nyelvű kötet újabb kiadása határon innen és túl mindenkinek ajánlható, aki érdeklődik a kora újkori történelem, a magyar uralkodókoronázások, a főúri temetkezési szokások és a Szent Korona históriája iránt.

A kötet ára 1500 Ft. Magyarországi könyvesbolti forgalmazásba – szlovák nyelvű kiadása miatt – nem kerül. Ugyanakkor megvásárolható, megrendelhető közvetlenül a kiadótól, az BTK Történettudományi Intézetben (Humán Tudományok Kutatóháza, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. B 4/44. szoba; e-mail: ), majd koronavírus-járvány elmúltával a BTK Penna Bölcsész Könyvesboltban (1053 Budapest, Magyar u. 40., munkanapokon 13:00 és 17:00 óra között, tel.: 06 30 203 1769, e-mail: ) is.