+36 1 224 6755   

mtakk logo

BTK Történettudományi Intézet

2021 júliusában a belgiumi Brepols Kiadó gondozásában Eagles Looking East and West: Dynasty, Ritual and Representation in Habsburg Hungary and Spain címmel tanulmánykötet jelent meg a Habsburg-dinasztia osztrák és spanyol ágának kora újkori uralkodói és hatalmi reprezentációjáról. A kötetet Martí Tibor, intézetünk tudományos munkatársa, a "Lendület" Szent Korona Kutatócsoport tagja és Roberto Quirós Rosado, a madridi Autónoma Egyetem Kora Újkori Tanszékének posztdoktor oktatója szerkesztette. A munka – amelyhez hasonló a témában még sohasem látott napvilágot – a kiadó Habsburg Worlds sorozatának 4. kötete; tartalomjegyzéke itt olvasható.
A közel 350 oldalas kiadvány a The Representations of Power and Sovereignty in the Kingdom of Hungary and the Spanish Monarchy in the 16th – 18th centuries címmel, 2016. április 5–6-án Budapesten, a Történettudományi Intézet által rendezett nemzetközi konferencia előadásainak szerkesztett, bővített és kiegészített anyagát tartalmazza magyar, spanyol és cseh szerzők kutatásai alapján. A kora újkorral foglalkozó magyar–spanyol történészi együttműködés fontos állomását jelentő, gazdagon illusztrált kötet tanulmányai a dinasztia ceremoniális, hatalmi és dinasztikus reprezentációját mutatják be teljesen újszerű nézőpontból, a két Habsburg-ág kapcsolatának kontextusában vizsgálva a dinasztia által használt jelképeket, szimbólumokat, szertartásokat. A hagyományosan elsősorban diplomácia-, illetve hadtörténeti megközelítéshez képest a szimbolikus politikai kommunikáció és az uralkodói reprezentáció különböző formáinak szempontjait vizsgáló írások sokszínű módon vázolják fel az uralkodói reprezentáció európai kutatásának legfontosabb témáit. Az interdiszciplináris megközelítés jegyében tudatos cél volt, hogy a konferencián és a kötetben magyar és spanyol művészettörténész kollégák munkái is helyet kapjanak.

A szerkesztők bevezető tanulmányukban ismertetik a kötet céljait és írásainak historiográfiai kontextusát. A budapesti "Lendület"-konferencia előadásai alapján készült tanulmányok két nagy tematikus egységet képezve járják körül a témát. A ritualizált dinasztia: a Habsburgok ceremóniái címet viselő részben az uralkodókoronázások és -temetésekhez kapcsolódó és a lovagi tornák alkalmával megnyilvánuló hatalmi reprezentáció bemutatására fókuszáló írások kaptak helyet. Ezt követően az Egy dinasztia, két ág: a keleti és nyugati Habsburgok közötti politikai interakció és önreprezentáció című részben a két Habsburg-ág uralkodóinak kapcsolatán, neves 17. századi politikai gondolkodójának művein és az Aranygyapjas Rend szimbólumainak és tagjainak bemutatásán keresztül jelenik meg a dinasztia két ágának kapcsolatrendszere és ezen belül a Magyar Királyság helye és helyzete. A "Lendület"-projekt támogatásával megjelent kötet remélhetőleg hozzájárulhat a kora újkori magyar történelem nyugat-európai, amerikai és spanyolországi alaposabb megismertetéséhez.

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail