Miután első kiadása nagyrészt elfogyott, új borítóval, de változatlan tartalommal ismét megjelent Tóth Gergely, Intézetünk tudományos főmunkatársa 2016. évi monográfiája, amelynek címe: Szent István, Szent Korona, államalapítás a protestáns történetírásban (16–18. század). A szerző a „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport tagja, és a kötet e kutatói team feltáró munkája keretében látott napvilágot. Könyvében a legfrissebb kutatások alapján a szerző történetírásunk egy nagy adósságát kívánja pótolni: elsősorban arra a kérdésre keresi a választ, hogy a 16–18. században Luther és Kálvin honi követői, a legjelentősebb protestáns gondolkodók és történetírók hogyan viszonyultak első királyunkhoz és a Szent Koronához. Művével a szerző 2017-ben elnyerte a Klaniczay Tibor-díjat. A 2. kiadás címnegyede, tartalomjegyzéke és előszava itt olvasható, borítója pedig itt látható.

Tóth Gergely könyve érzékletesen tárja fel, hogy az erőteljes katolikus múltszemlélet ellenében milyen körülmények között alakult ki egy „alternatív” Szent István- és Szent Korona-értelmezés a protestáns oldalon. A 17. század elején az evangélikus koronaőr, Révay Péter felfedezte a bizánci császárok zománcképeit a magyar koronán, s ennek alapján kijelentette, hogy a felségjelvényt nem a pápa, hanem Nagy Konstantin császár készíttette. A református Kocsi Csergő János pedig nem sokkal később arra a következtetésre jutott, hogy a magyarságot eredetileg görög papok térítették meg, és Szent István „tiszta hite” is ennek köszönhető. Mindkét teóriának számos híve akadt a későbbiekben. A szétágazó elméleteket végül az evangélikus Schwarz Gottfried fogta össze a 18. század közepén, aki frontális támadást indított a katolikus Szent István- és Szent Korona-imázs ellen. A szerző ezt a századokon át formálódó protestáns ellen-narratívát követi végig monográfiájában, a reformáció feltűnésétől egészen a 18. század végéig. A könyv bátran ajánlható mindenkinek, aki érdeklődik államalapító királyunk, a Szent Korona és a hazai protestantizmus története iránt.

 

Az új kiadvány pontos bibliográfiai adatai: Tóth Gergely: Szent István, Szent Korona, államalapítás a protestáns történetírásban (16–18. század). Budapest, BTK Történettudományi Intézet, 2022. (A 2016. évi első kiadás változatlan utánnyomása.) ISBN: 978-963-416-314-5, Méret: B5, 236 oldal.

A kötet ára 3000 Ft. Megvásárolható, illetve megrendelhető a BTK Történettudományi Intézetben (Humán Tudományok Kutatóháza, Budapest, 1097 Tóth Kálmán u. 4., B 4/44. szoba; tel.: 06–1–224–6700/4624, 4626-os mellékek, e-mail: ; ), valamint a Penna Bölcsész Könyvesboltban hétfőn, szerdán és pénteken 13:00 és 17:00 óra között (Bp. 1053 Budapest, Magyar u. 40. tel.: 06–30–203–1769, e-mail: ), továbbá terjesztőinknél.