A „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport tagja, Monostori Tibor 2022. október 5-én a bécsi Collegium Hungaricumban tartott előadást. A The Habsburgermonarchie and the Spanish Habsburg global empire: The integration of Hungary into both structures (1526–1648) című, angol nyelvű prezentációjában forrásokkal illusztrálva mutatott be néhány területet, ahol az Európa egyik vezető hatalmának számító spanyol Habsburg-állam jelentős hatása mutatható ki a kora újkori Magyarország fejlődésére és jellegzetességeire. Különös hangsúlyt kaptak az előadásban a gazdaság és kereskedelem, a hadügy és a kultúra, valamint a nemzetközi mobilitás és a tudástranszferek.

A beszéletést ifj. Bertényi Iván, Intézetünk tudományos főmunkatársa, a CH igazgatóhelyettese, a Bécsi Magyar Történeti Intézet igazgatója nyitotta meg. A beszámolót, amelyen számos neves osztrák és más nemzetbeli kutató vett részt, tartalmas vita követte. Az előadás alapjául szolgáló írás 2023 elején jelenik meg egy tanulmánykötetben a Palgrave Kiadónál. Az eseményről további képek itt tekinthetők meg.