2023. április 22-én a Duna Televízióban mutatták be Az elveszett király című, II. András és Jolánta királyné feltételezett sírhelyének régészeti feltárásáról szóló ismeretterjesztő filmet, amelyben megszólalnak intézetünk munkatársai, Zsoldos Attila kutatóprofesszor és Bácsatyai Dániel tudományos munkatárs is. 

azelveszettkiralyKép Az elveszett király című filmből (Salt Communications Kft. )

Ki volt valójában II. András? Többek között erre a kérdésre keresi a választ történészek és régészek segítségével a film, amelyben nyomon követhetjük az Árpád-házi uralkodó és második felesége feltételezett sírhelye után kutató régészcsapat tíz éven át tartó küzdelmes munkáját is.  

Az 1205 és 1235 között uralkodó II. András alakja máig megosztja a kutatókat és a történelem iránt érdeklődőket. Az Aranybullát kiadó, számos reformot bevezető uralkodó keresztes hadjáratot vezetett a Szentföldre, életének épített, maradandó emlékeit azonban ma már nehezen lehet fellelni, sőt sírjának helye is ismeretlen. Néhány éve azonban magyar régészek és történészek a király nyomába eredtek. 

azelveszettkiraly zsoldosattilaZsoldos Attila Az elveszett király című filmben (Salt Communications Kft.)

2011-ben, a szíriai Margatban merült fel az ötlet, hogy ha már ásatásokat végzünk a II. András által meglátogatott keresztes lovagvárakban, érdemes lenne megkeresni a király sírját is – mondta Major Balázs régész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészettudományi Intézetének vezetője. A szakemberek azzal számoltak, hogy II. Andrást második felesége, Jolánta mellé temethették. A források szerint Jolánta sírja a ciszterci rend egyik legfontosabb magyarországi központjában, Egresen volt. A település ma is létezik, a magyar–román határ közelében, a Maros romániai oldalán fekszik – az egykori monostornak azonban nyoma sem volt akkor, amikor a régészcsapat először járt Egresen.  

A szakemberek a radarfelvételek alapján szinte azonnal rátaláltak az egykori építmény helyére. A monostort a tatárok feldúlták, és bár a templomot később kibővítették és átalakították, az idők során teljesen elpusztult. Az a két síremlék is a rombolás áldozatául esett, amelynek alapjaira az egykori bazilika központi helyén bukkantak rá a régészek. Elhelyezkedésük alapján valószínűsítik, hogy ezeken feküdhetett az a két kőszarkofág, amelyekbe a királyi párt temették. Feltártak olyan vörösmárvány faragványokat is, amelyekről feltételezhető, hogy a királyi síremlékekhez tartoztak.  

azelveszettkiraly bacsatyaidanielBácsatyai Dániel Az elveszett király című filmben (Salt Communications Kft.)

Az ásatást – amely az Árpád-ház program keretében valósult meg – a Jolánta Kulturális Egyesület koordinálta, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészettudományi Intézete a temesvári Bánsági Nemzeti Múzeum régészeti osztályával működött együtt, Daniela Tanase és Major Balázs régészek vezetésével.  

A Salt Communications Kft. ismeretterjesztő filmjét – amely a Nemzeti Filmintézet támogatásával, a Jolánta Kulturális Egyesület szakmai közreműködésével készült – a Duna az Aranybulla emléknapjához kapcsolódóan, április 22-én mutatta be.  

A filmet a Médiaklikken 2023. április 29-ig lehet megtekinteni.


Források, médiamegjelenések: