MB EgerAz MTA–PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport–PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport szervezésében idén immár ötödik alkalommal került megrendezésre a Fraknói Nyári Akadémia, amelynek ezen a nyáron Eger adott otthont. A 2019. augusztus 1–4. között tartott nyári tudományos tanácskozáson intézetünket Mihalik Béla tudományos munkatárs, tudományos titkár képviselte. A nyári akadémiáról szóló beszámoló itt érhető el.

Mihalik Béla Hangsúlyok és fordulópontok az egri egyházmegye történetében (1699–1761) című előadásában azt vizsgálta, hogy a doktori értekezésének folytatásaként miként lehetne megközelíteni és feldolgozni az egri püspökség történetét a forrásadottság szempontjából sokkal gazdagabb 18. század első felében. Megjelölte azokat a fontosabb fordulópontokat, amelyek megrajzolják az egyházmegye fejlődésének 18. századi ívét, és ehhez kapcsolódóan számos egyházszervezési hangsúly ragadható meg. Így például röviden ismertette a püspöki székhely Egerbe való visszatérését (1699), a káptalan megújítását (1711), az egri egyházmegyei zsinatot (1734) és az egész egyházmegyére kiterjedő egyházlátogatás eredményeit (1746). Ehhez kapcsolódóan pedig vázolta egy jövőbeli monográfia lehetséges szerkezetét, amely több oldalról megközelítve dolgozná fel az egri püspökség 1699–1761 közötti történetét.