tsz1996-4TANULMÁNYOK    
VÖRÖS Károly: Kazinczy és a magyar múlt     331
HAJDU Tibor: Nemesi tisztikarból polgári tisztikar     341

A HONFOGLALÁS 1100. ÉVFORDULÓJÁHOZ    
KYÖSTI Julku: A finnugor népek kialakulása 369
BARTHA Antal: Genocídiumok és nemzeti feltámadás. (Beszámoló a Finnugor Történelmi Társulat 1. kongresszusáról) 383
DOKUMENTUM     
ANDERLE Ádám: Az aragón kapcsolat. (V. Alfonz, el Magnánimo és a magyar trón)     401
BEMUTATKOZUNK     
REISZ T. Csaba: A múltkutatás egyik „kútfője”: a Fons     413
ÉLETMŰ     
VÖRÖS Károly (1926–1996) életművének bibliográfiája (Összeállította: Vörös Boldizsár)     421

Impresszum, tartalom (pdf)