81-4 boritoTANULMÁNYOK

Mályusz Elemér: A négy Tallóci fivér 531

Niederhauser Emil: Négy arckép 577

 

KÖZLEMÉNYEК

Bak Borbála: Győr szabad királyi város igazgatástörténetének levéltári forrásai és terminológiai kérdései (1743–1778) 591

Zombori István: V. Károly és a magyar trónviszályok (1529–1533) 615

Krausz Tamás: M. N. Pokrovszkij és az orosz abszolutizmus vitája a 20-as években 627

 

MŰHELY

Puskás Julianna: Kivándorlás – bevándorlás – etnikum (A társadalomtudományok újabb eredményeiről Európa és az Egyesült Államok vonatkozásában) 649

 

FIGYELŐ

Heckenast Gusztáv: Mi a történeti tény? 677

Bolla Ilona (1927–1980) (G. F.) 680

Impresszum, tartalom (pdf)