69-1-2 borito

Bartha Antal: Ötven esztendő 395

 

TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK

B. Sirendib: A Nagy Októberi Szocialista Forradalom hatása Mongóliában 400

Mályusz Elemér: 1526 előtti okleveleink forrásértéke 416

Palotás Emil: Ausztria-Magyarország és a balkáni kérdés а XIX. század végén 430

Rácz János: Az Üzemi Bizottságok a termelés megindításáért és az öntevékenyen kialakított hatáskör fenntartásáért 454

 

SZEMLE

H. Haraszti Éva: A fasizmus történetéből 479

KÜLFÖLDI TÖRTÉNETI FOLYÓIRATOK REPERTÓRIUMA 486

Impresszum, tartalom (pdf)