61-3 borito

TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK

Molnár Erik: Ideológiai kérdések a feudalizmusban. – A nemzeti kérdéshez. A „haza” fogalma a feudalizmus korszakában 261

Varga János: A nemzeti nyelv szerepe a polgári fejlődésben Magyarországon 284

Sándor Vilmos: A technika fejlődése Magyarországon a kapitalizmus korában 305

Mayer Mária: A XIX. századvégi kárpátukrán agrárnépesség társadalmi szerkezetének statisztikai ábrázolása 330

Zsilák András: Az OK(b)P magyar csoportjának szerepe a Vörös Hadsereg internacionalista egységeinek szervezésében (1918–1919) 347

 

SZEMLE

A népi demokratikus korszak kutatásának állásáról (Vita a népi demokrácia történetével foglalkozó munkaközösségben) 361

Vita a jobbágyháztartások vizsgálatának módszertani kérdéseiről (R. Péter Katalin)364

A Magyar Tanácsköztársaság történetének forrásai a magyar állami levéltárakban (L. Nagy Zsuzsa)369

 

HÍREK 371

 

HATÁRAINKON TÚL

A német–magyar viszony az utolsó háborús évben és az európai biztonság. Megjegyzések Andreas Hillgruber tanulmányához (Ránki György)373

A. I. Danyilov: A történettudomány elméleti-módszertani problémái további tanulmányozásának néhány kérdéséről 378

Külföldi vendégeink 380

 

KÜLFÖLDI TÖRTÉNETI FOLYÓIRATOK REPERTÓRIUMA 381

Impresszum, tartalom (pdf)