Vilagtortenet 2009-2

Borhi László: A nyugati nagyhatalmak és Kelet-Közép-Európa 1945 után 3

Kecskés D. Gusztáv: Franciaország és Kelet-Közép-Európa kapcsolata De Gaulle elnöksége idején (1958–1969) 22

Fejérdy András: A Szentszék új keleti politikája a II. Vatikáni Zsinat idején 36

Peterecz Zoltán: Magyarország elfeledett amerikai barátja: Jeremiah Smith. Jr. 57

SZEMLE

Randolph L. Braham–Julia Bock (compl. and ed.): The Holocaust in Hungary. A Selected and Annotated Bibliography 2000–2007 (Ism.: Kovács Tamás) 78

Sashalmi Endre (szerk.): Kelet-Európa és a „Balkán”, 1000–1800. Intellektuális történeti konstrukciók vagy valós történeti régiók? (Ism.: Gyóni Gábor) 79

Bodnár Erzsébet: A keleti kérdés és a Balkán az orosz külpolitikában a 19. század első felében (Ism.: Bodor Mária) 80

Lorenz M. Liithi: The Sino-Soviet Split. Cold War in the Communist World (Ism.: Vámos Péter) 84

Impresszum, tartalom (pdf)