Vilagtortenet 2004-1

Vajnági Márta: A Szent Római Birodalom jólétének záloga. A német-római császár megválasztása és megkoronázása egy 1746-os nyomtatvány tükrében 3

Sashalmi Endre: A politikai bűncselekmény fogalma az 1649-es orosz törvénykönyvben 31

V. Molnár László: Szomszédok – egymás között, egymásról. A 18. századi magyar–orosz kulturális érintkezések problématörténeti vázlata 44

N. Szabó József: Magyar–török kulturális kapcsolatok a második világháborút követően 53

Czövek István: A francia konzervatív közvélemény és a kettős szövetség 62

Vicente Risco és a galego nacionalizmus elmélete (Bevezető, fordítás jegyzetek: Szilágyi Ágnes Judit) 74

Xoán Vicente Viqueira és galego oktatáspolitikai reformterve (Bevezető, fordítás, jegyzetek: Hajdók Ildikó) 82

SZEMLE

Nyikolaj Rogozsin: Poszolszkij prikaz. Kolibel rosszijszkoj gyiplomatyii (Ism.: Szili Sándor) 87

Philip G. Dwyer: Talleyrand. Profiles in Power (Ism.: Abrahám-Ködmen Zoltán) 88

Horst Möller: Europa zwischen den Weltkriegen (Ism.: Rab Virág) 90

Robert O. Paxton: Vichy France: Old Guard and New Order 1940–1944 (Ism.: Kovács Tamás) 91

Impresszum, tartalom (pdf)