Be- és kitelepítések Közép-Európában a török uralom után, gazdasági szempontból (1699–1815)

Bevezető (T. Mérey Klára) 3

Kovách Géza: A Temesi Bánság mezőgazdaságának fejlődése a török kiűzése után (1718–1828) 6

Ivan Erceg: Szlavónia (és a Duna-vidék egy része) lakóinak életfeltételei a 17. század végén és a 18. század elején 12

Egyed Ákos: Az örmény kérdés az 1790–1791-es erdélyi országgyűlésen 19

Magyar Eszter: Erdőgazdálkodás és etnikum a Dunakanyarban a török hódoltság után 23

T. Mérey Klára: A külföldi iparosok beköltözésének hatása a gazdasági életre Magyarország délnyugati részén a 18. században 26

Fülöp Éva Mária: Német telepesek egy dunántúli uradalomban a 18. század derekán 36

Barta János-Orosz István-Papp Imre: Telepítési mozgalmak és a mezőgazdaság átalakulása a 18. században 40

Kende Tamás: Az orosz obscsina sorsa a magyar historiográfiában 43

Dömötörfi Tibor: A KPD a weimari állam és társadalom válságának időszakában (1928–1933) 50

H. Haraszti Éva: A Foreign Office és a magyar emigránsok, 1944–1954 63

 

SZEMLE

Jan Rutkowski: The distribution of incomes in a feudal system (Ism.: Tagányi Zoltán) 94

A népfront Franciaországban (Ism.: J. Nagy László) 95

Giorgio Petracchi: Da San Pietroburgo a Mosca. La diplomazia italiana in Russia, 1861–1941 (Ism.: Réti György) 96

Carlo Vallauri: I partiti d’Italia da De Gasperi a Berlusconi (Ism.: Harsányi Iván) 97

John Saville: The politics of continuity. British foreign policy and the labour government, 1945–46 (Ism.: Jemnitz János) 99

Hányatott sorsú történetírás. Jozef Jablonický: Glosi o historiografii SNP (Ism.: G. Kovács László) 101

Impresszum, tartalom (pdf)