Habsburgok és Magyarország

Előadások a Magyar Történészek Világszövetsége konferenciáján 1992. augusztus 17–18.

Zombori István: Hatalom és családi viszály: V. Károly és I. Ferdinánd kapcsolata 3

Magyari András: A Habsburg gazdaságpolitika főbb irányvonalai Erdélyben a 17. század végén 15

Varga J. János: Habsburg berendezkedési tervek Magyarországon, 1688–1723 20

Gergely András: Felvilágosodás és polgárosodás Magyarországon és Erdélyben 25

Spira György: Az udvar és a forradalmas március 31

Niederhauser Emil: Ferenc József és Erzsébet 35

Czövek István: Az 1867-es szláv kongresszus és a Habsburg Birodalom nemzetiségei 38

Adriányi Gábor: Az 1855-ös osztrák konkordátum magyar vonatkozásai 45

Egyed Ákos: Polgárosodás, etnikum és az udvar 52

Fogarassy László: A Monarchia felbomlása: az utódállamok háborúja egymás ellen 60

Láng Imre: A nyugati államok társadalompolitikai kísérletei, 1945–1970 66

SZEMLE

Moses Gaster Chrestomatiája (Ism.: Miskolczy Ambrus) 93

Sic Itur Ad Astra, 1992. 1–3. szám (Ism.: Soós István) 97

Impresszum, tartalom (pdf)