Michel Dórban: Történelmi adalék az agrárgazdaságok dinamikájának elemzéséhez 1

Salvatore Ciriacono: Az új termőföldek nyerésére irányuló műveletek finanszírozása a 17. és 18. században; út egy európai modell felé? 5

Dariusz Główka–Andrzej Janeczek–Andrzej Pošpiech–Henryk Samsonowicz–J. Wiesiolowski: Az agrárbirtokok struktúrája és a változás irányvonalai Lengyelországban a 15–18. században 20

Andrzej Pošpiech: Földek, árak, emberek. A nemesség és a földpiac Lengyelországban a 16–17. században 25

Juhan Kahk–Enn Tarvei: Az agrártermelés struktúrája és dinamikája a Baltikumban 29

Jean Michel Chevet: Modell a párizsi régió agrárgazdálkodásának fejlődésére a 18–19. században 35

Giuliana Biagioli: A feles gazdaságok szerkezete és változásai Toscanában a 17–19. században 42

Robert C. Allen: Agrárfundamentalizmus és az angol mezőgazdaság fejlődése 52

J. Nagy László: A Maghreb országok a második világháború idején (1939–1944) 59

Gazdag László: Erőszakos utolérési törekvések és kudarcuk Oroszországban 70

SZEMLE

Foreign Language Literature on the Nordic Labour Movements. (Ism.: Jemnitz János) • Carole Fink: Marc Bloch: A Life in History. (Ism.: H. Haraszti Éva) • Victor Rothwell: Anthony Eden. A political biography, 1931–57. (Ism.: H. Haraszti Éva) • Anderle Ádám: Spanyolország története (Ism.: Rozsnyai Jenő) 85

Impresszum, tartalom (pdf)