A Habsburgok gazdaságpolitikája a 17–18. században (összeállította: Heckenast Gusztáv)

Mario Rizzo: Spanyolország, Lombardia és a Habsburg Birodalom a 16. és 17. században 5

Francesco Benigno: Gazdaság és gazdaságpolitika a Habsburg-Szicíliában a 17. században 10

Heckenast Gusztáv: A gazdaságpolitika lehetőségei és korlátai (Magyarország példáján) 18

Arnošt Klíma: A Habsburgok gazdaságpolitikája a Cseh Korona országaiban a 17–18. században 21

Helma Houtman-De Smedt: Az iparpolitika Osztrák Németalföldön 24

Marzio A. Romani: Egy „állam” egy birodalomban: a mantuai hercegség pénzügyei I. Józseftől Mária Teréziáig 31

Hermán Freudenberger: A külföld szerepe a Habsburg ipar fejlődésében 39

Ivan Erceg: A bécsi udvar Adria-politikája a 18. századbban 48

Barta János: A Habsburgok gazdaságpolitikája 55

Magyar Eszter: Erdőhivatalok megszervezése Magyarországon 59

T. Mérey Klára: A Habsburgok gazdaságpolitikája „alulnézetből” 62

SZEMLE

A feudalizmus genezise a lengyel-litván végeken (Tagányi Zoltán) 64

A szocializmus száz éve (Jemnitz János) 68

Paul H. Stahl: Şerban Voinea (1894–1969) Contribution à l’histoire de la social-démocratie roumaine. (Miskolczy Ambrus) 73

Anderle Ádám–Kozári Monika: A Monarchia utolsó követe (Kánya Kálmán Mexikóban, 1914–1919) (Kaczúr Ágnes) 75

Impresszum, tartalom (pdf)