Mócsy András: A dunai-balkáni térség romanizációja 3

Elöljáróban Henri H. Stahlról 18

Henri H. Stahl: A román tributális rendszer 21

Trócsányi Zsolt: A fanarióta uralom első időszaka a román fejedelemségekben (1710-es évek–1774) 42

Miskolczy Ambrus: Románia születésének jegyében 76

R. Süle Andrea: Az erdélyi szászok helyzete a két világháború között 96

Lipcsey Ildikó: A nemzeti kérdés a Kommunisták Romániai Pártja politikájában, 1921–1933 114

Fülöp Mihály: A Sebestyén-misszió (Első rész) 141

Erdély a román nép történetében (–y–a) 177

Impresszum, tartalom (pdf)