Összeállítás a spanyol történelemről

Bevezetés 3

Anderle Ádám: A „fekete legenda” Magyarországon a 19. és a 20. században 4

E. Astor: Árak és munkabérek a muzulmán Spanyolországban 17

Wittman Tibor: Francisco de Vitoria és a spanyol gazdasági jog az Indiákon 29

A. Huetz de Lemps: „Tierra de Medina” borgazdasága a 17–18. században 33

Kovács Marian: Marx a spanyol történelemről 47

J. Nagy László: Spanyolország és Marokkó 61

Kukovecz György: Kuba és a spanyol polgárháború 59

Benkő Judit: Népek, kultúrák találkozása a conquista utáni Latin-Amerikában (Kísérlet a kulturális érintkezés néhány sarkpontjának megragadására) 85

Horváth Gyula: Az aranyingesektől a sinarquistákig. (A mexikói jobboldal a népfrontperiódusban) 115

L. Ja. Gibianszkij: Á jugoszláv kérdés felmerülése a Hitler-ellenes koalíción belül és a Szovjetunió állásfoglalása (1941–1942) 136

Tájékozódás

Rákóczi István: Újdonságok a portugál történetírásban 153

Impresszum, tartalom (pdf)