1984-3Szvák Gyula: Az „orosz feudalizmus” historiográfiájának vázlata 3

Filoppov Szergej: Az 1960–70-es évek szovjet történettudományának vitái a feudalizmuskori Oroszország fejlődéséről

A. Ja. Avreh: Az elveszített „egyensúly” 47

Yarga Ilona: A központosítástól az abszolutizmusig 79

 

Útleírás

G. Fletcher: Az Orosz Államról, avagy az orosz cár kormányzási módja (akit általában Moszkvai Cárnak neveznek), ezen ország lakóinak szokásairól és erkölcseiről való leírással 93

Az orosz történeti irodalomból

P. N. Miljukov: Az orosz kultúra történetének alapvonásai 118

 

Tájékozódás

V. Molnár László: A francia felvilágosodás és forradalom fogadtatása II. Katalin Oroszországában 131

A. Gontar: Kiadványok a forradalom előtti Oroszország történetéről (bibliográfiai útmutató) 155

Impresszum, tartalom