Borito vt2019 1

Vallási jelenségek és információs folyamatok. Egy termékeny témakapcsolat lehetőségei (Z. Karvalics László) 1

Tanulmányok
Z. Karvalics László: A hierokratikus kontrollstruktúra születése. Egy rekonstrukciós hipotézis 5
Buhály Attila: A rítus mint információ. A Haldi-kultusz szerepe az urartui állam kibontakozásában 23
Horváth Dániel Ágoston: Vallási és kulturális cserefolyamatok az ókori Közel-Keleten 37
Hanny Erzsébet: „Quo vadis, Domine?” Az evangélum terjedésének lehetséges útvonalai 49
Óbis Hajnalka: A püspöki adminisztráció. Egy késő antik információs üzem működése Augustinus levelezése alapján 65
Hajnóczi Kristóf: Dante, a hithős 77
Kutrovátz Gábor − Suszta Laura − Vassányi Miklós: Galilei Csillaghírnöke mint óvatos kiállás az új világrend mellett. Forrásközlés bevezető tanulmánnyal 93

Műhely
Makai János: A Ruszisztikai Központ és a középkori Rusz történetének kutatása 133

Szemle
A szentgotthárdi csata és a vasvári béke (Urbán Máté) 141
A nagystratégia bűvöletében (Baranyi Tamás Péter) 146