A rendszerváltás narratívái. 1989 – az áttörés éve (Mitrovits Miklós) 1


Tanulmányok
Mitrovits Miklós: A politikai, kulturális és társadalmi ellenállás lehetőségei. A lengyel és a magyar példa 5
Balázs István Miklós: A lengyel rendszerváltás első árvái. A Rendszerellenes Ellenzék Kongresszusának története 25
Peter Jašek: Bársonyos forradalom Szlovákiában 39
Kollai István: Szétfejlődés a történelem sodrásában. A legújabb kori történelmi események eltérő hatása a szlovák és a magyar politikai gondolkodásra 61
Kecskés D. Gusztáv: A NATO és Kelet-Európa 1988‒1992-ben. Az Atlanti Paktum helyzete és tevékenysége: átalakulás és folytonosság 79
Vámos Péter: „Kedvező a pillanat, hogy továbblépjünk a magyar–tajvani kapcsolatokban.” A budapesti Tajpej Kereskedelmi Iroda megnyitása 99
Lukács B. György: A titói Jugoszlávia a horvát és a szlovén közgondolkodásban 1989 után 119

Szemle
Jugoszlávia történelmi perspektívából (Bíró László) 129
Alija Izetbegović – az apokalipszis lovasa vagy békeangyal (Márkusz László) 139
Történetírás és autokrácia. Cárok, kortársak, tanulságok (Bartha Eszter) 143
Kolduló barátok, gazdálkodó szerzetesek (Urbán Máté) 146