vt11 1-2 eloboritoTanulmányok

Hámori Nagy Zsuzsanna: Vesztfália: emlékezés vagy feledés? 1
Vajnági Márta: Kell-e császár a Szent Római Birodalomnak? Vita a német alkotmányról 1787–1788-ból 15
Kökényesi Zsolt: A tudomány és a nyilvánosság kapcsolata egy nemesi akadémia példáján. A bécsi Theresianum reprezentációja a 18. században 35
Majoros István: Rendszerváltozások a 19. századi Franciaországban 69
Vitári Zsolt: A Hitlerjugend szerepe a keleti „élettér” megszervezésében 93
Kecskés D. Gusztáv: A szovjet csatlós államok a NATO perspektívájában az 1962-es kubai rakétaválság idején. Dokumentumok 121
Vadas András: A Föld(történet) egy pillanata. Gondolatok a környezettörténetrõl John McNeill könyve kapcsán 147

 

Szemle
Tormodus Torfæus: Historia rerum Norvegicarum (1711). A norvég nyelvű kiadásról (Miszler Tamás) 161
Boris Fausto: Brazília rövid története (Zelei Dávid) 166
Diarmaid MacCullouch: A reformáció története (Lakatos Artur-Lóránd) 169