A Medieval Central Europe Research Network (MECERN) idén negyedik alkalommal megrendezett konferenciájának a Gdanski Egyetem adott otthont. A 2021. április 7. és 9. között megtartott, több mint félszáz egyetem és majd kéttucat kutatóközpont középkorászának részvételével zajló nemzetközi online eseményen intézetünket Gál Judit fiatal kutató, Péterfi Bence tudományos munkatárs és Skorka Renáta tudományos főmunkatárs (valamennyien a „Lendület” Középkori Magyar Gazdaságtörténet Kutatócsoport tagja) képviselte.

Gál Judit King Louis I of Hungary’s Economic Policy and its Impact on the Trade of the Dalmatian Towns című előadásában I. Lajos magyar király gazdasági döntéseinek dalmáciai városokra gyakorolt kereskedelmi hatásaival foglalkozott a városi kiváltságokon és új intézményeken keresztül mutatva be a 14. század második felének változásait a Tengermelléken. Péterfi Bence Subjects of the Czech or the Hungarian King? címmel megtartott előadása a sziléziai Boroszló (Wrocław) városának a budai magyar-cseh királyi udvarban saját polgárai érdekében folytatott lobbitevékenységét vázolta fel a budai lerakatjoggal kapcsolatos kutatásai alapján. Skorka Renáta előadásában (Mine – Networks, Cooperation, Rivalry) a 15. század második felében Gölnicbányán (Gelnica) működő bányatársaságok konkurenciaharcának és együttműködésének lehetőségeire és gazdasági és politikai hátterére irányította rá a figyelmet.