Az elmúlt hetekben látott napvilágot a „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport legújabb kiadványa Amikor Sopronra figyelt Európa címmel. Az 1625. évi soproni koronázó országgyűlés (szerkesztette Dominkovits Péter, Katona Csaba és Pálffy Géza). Az interdiszciplináris jellegű tanulmánykötetről a kutatói team vezetőjével Házi Hunor szerkesztő–műsorvezető beszélgetett a Kossuth Rádió Kalendárium című műsorában. A III. Ferdinánd soproni magyar királykoronázásának 395. évfordulóján, 2020. december 8-án elhangzott interjú itt hallgatható meg (12:30-tól).

A Kutatócsoport 23. könyve szervesen folytatja a kutatói teamnek az 1622 nyári soproni koronázódiétáról 2014-ben megjelent tanulmánykötetét. Bécsi, brüsszeli, budapesti, Kárpát-medencebeli, római és spanyolországi levéltárakban végzett szisztematikus kutatásokra építve a tanulmánykötet interdiszciplináris keretekben (politika-, rendiség-, diplomácia-, egyház-, város-, művészet- és pénztörténet) járja körül az 1625. október–decemberi soproni országgyűlés és III. Ferdinánd december 8-i koronázásának történetét. Megismerhetjük a nádor- és királyválasztás kulisszatitkait, a diéta nyerteseit és veszteseit, a koronázási ceremónia szimbolikus politikai aspektusait, sőt a hazai parlamentarizmus első verekedését is. Alapos betekintést nyerhetünk az országgyűlésen részt vett pápai és spanyol diplomaták törekvéseibe és történetírói munkásságába, akiknek köszönhetően Sopron nevét hosszú időre megtanulta Európa, hiszen a kora újkorban alig volt olyan magyar diéta, amelynek eseményeit – elsősorban a főherceg koronázása miatt – ennyire konkrétan befolyásolta volna a Habsburg-dinasztia spanyol és osztrák ágának viszonya. Mindezeken túl a tanulmányok bemutatják III. Ferdinánd különleges koronázási portréját (a flamand származású firenzei udvari arcképfestő, Justus Sustermans hatalmas szerencsével fennmaradt alkotását), a korszak pénzforgalmát és pénzértékviszonyait, az országgyűlés és Sopron város kapcsolatát, valamint a jezsuitáknak az országrendiség megszerzésére irányuló törekvéseit. A több mint félezer oldalas kötet meghatározó hozzájárulás a 17. századi Magyar Királyság históriájának újrafelfedezéséhez, a Habsburg–magyar viszony új szemléletű értékeléséhez, de még a Szent Koronára, Pázmány Péterre és Esterházy Miklósra vonatkozó kutatásokhoz is.

A már a könyvesboltokban is kapható kiadványról nemrég a Soproni Téma is közölt már egy rövidebb interjút.

A tanulmánykötet ára 3500 Ft. Megvásárolható, illetve megrendelhető a BTK Történettudományi Intézetben (Humán Tudományok Kutatóháza, Budapest, 1097 Tóth Kálmán u. 4., B 4/44. szoba; tel.: 06–1–224–6700/4624, 4626-os mellékek, e-mail: ; ), valamint a jelenlegi Karácsonyi akció keretében 30 %-os kedvezménnyel a Penna Bölcsész Könyvesboltban hétfő–szerda–péntek 13:00 és 17:00 óra között (Bp. 1053 Budapest, Magyar u. 40. tel.: 06–30–203–1769, e-mail: ), továbbá terjesztőinknél.