+36 1 224 6755   

mtakk logo

BTK Történettudományi Intézet

Közel egy évtizedes előmunkálatokat követően a De Gruyter kiadó gondozásában megjelent a Handbuch zur Geschichte Südosteuropas című kézikönyv második kötete Délkelet-Európa késő középkori és kora újkori hatalmi–politikai viszonyairól. A közel 1100 oldalas vállalkozásban a Magyar Királyság 1526 és 1699 közötti történetét intézetünk tudományos tanácsadója és „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport-vezetője, Pálffy Géza, 1699 és 1790 közötti históriáját pedig Soós István ny. tudományos főmunkatárs foglalta össze. Német nyelvű, kismonografikus terjedelmű írásaik itt és itt rendelhetők meg; a kötet tartalomjegyzéke itt, míg címlapja itt tekinthető meg.

 

Míg a sorozat 2020-ban napvilágot látott első része a római kortól 1300-ig tekintette át Délkelet-Európa történeti fejlődését (benne Zsoldos Attila kutatóprofesszor összegzésével az Árpád-korról), jelen kötet az 1300 és 1800 közötti félezer esztendő históriájára fókuszál, nevezetesen Oliver Jens Schmittnek, a Bécsi Egyetem professzorának és Edvin Pezónak, a regensburgi Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropa-Forschung tudományos munkatársának gondos szerkesztésében, valamint osztrák, német, svájci és magyar szerzők közreműködésével. Miként minden nagyobb vizsgált terület, így a Délkelet-Európa szempontjából évszázadokon keresztül meghatározó szerepet játszó Magyarország történelmet is egységes keretekben mutatják be a szerzők. Az adott korszak forrásainak és kutatási helyzetének felvázolását alapos eseménytörténeti áttekintés, majd részletes és elemző struktúratörténeti vizsgálat követi. Az igényes kivételben, térképekkel, kronológiával, uralkodólistákkal és igen gazdag (több mint 150 oldalas) bibliográfiával ellátott kötet kollégáink írásai révén remélhetőleg meghatározó mértékben járulhat hozzá ahhoz, hogy német nyelvterületen mind szakmai berkekben, mind az egyetemi oktatásban minél alaposabban ismerhessék meg a kora újkori magyar történelmet és annak legfontosabb délkelet- és közép-európai összefüggéseit.

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail