A nagy érdeklődésnek köszönhetően rövid idő alatt elfogyott Révay Péter (1568–1622) országtörténetének, a De monarchia... című munkának 2021 szeptembere végén megjelent kritikai kiadása és fordítása. A kétkötetes kiadványt az Intézetünkben működő, Pálffy Géza tudományos tanácsadó vezette „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport munkatársai készítették, Tóth Gergely tudományos főmunkatárs irányításával. A sokak által keresett kiadványnak elkészült az utánnyomása, így most újra kapható változatlan tartalommal, de már 2022-es évszámmal. Az első kötetben szereplő címnegyed, tartalomjegyzék és előszó itt tekinthető meg.

Révay Péterről viszonylag kevesen tudják, hogy nem elégedett meg 1613-ban kiadott híres koronatörténetével, hanem hét évvel később, 1620-ban egy országtörténet megírásába kezdett. Így született meg a Magyar Királyság birodalmáról és Szent Koronájáról szóló hét század (De monarchia et Sacra Corona regni Hungariae centuriae septem), amely a szerző halála után, 1659-ben nyomtatásban is megjelent, köszönhetően unokájának, Nádasdy Ferenc országbírónak. Révay munkája különösen saját korára nézve értékes kútfő: sok új részletet tudhatunk meg belőle a tizenöt éves háborúról (1591–1606), a Bocskai-felkelésről (1604–1606), II. Mátyás hatalomra jutásáról és az 1608. évi pozsonyi országgyűlésről, illetve az 1613. évi királyné- és az 1618. évi királykoronázásról. De fontos szemlélete miatt is: Révay, a művelt evangélikus főrend lépten-nyomon hangoztatja benne saját politikai táborának, a világi (protestáns) elitnek a kiváltságait, illetve elvárásait a Habsburg-uralkodók felé, mégpedig úgy, hogy ehhez a korabeli politikai irodalom eszköztárát használja fel, vagyis aforizmákon, exemplumokon, intelmeken keresztül fejti ki nézeteit. Végül nagyon jelentős a műve azért is, mert ő volt az első, aki hírt adott a nemzeti ereklyénken látható görög uralkodóképekről, s erre alapozva a műve végén új elmélettel állt elő a Szent Korona eredetével kapcsolatban: úgy gondolta, Nagy Konstantin császár készíttette azt.

A most megjelent kiadás tartalmazza egyrészt Révay latin nyelvű művének kritikai kiadását, illetve azzal párhuzamosan magyar fordítását is. A készítők mindkét szöveget bőséges jegyzetapparátussal látták el. A kiadványt Tóth Gergely, Intézetünk tudományos főmunkatársa szerkesztette; az ő munkája a kötet közel száz oldalas bevezető tanulmánya, illetve a magyar fordításhoz írt jegyzetek is. A szöveg gondozását és magyarra fordítását ugyancsak Tóth Gergely, illetve munkatársai, Benei Bernadett, Jarmalov Rezső és Sánta Sára végezték el. 

A kiadvány első kötetében a bevezető tanulmányok, a bibliográfia és a Révay beosztása szerinti 1–5. század (vagyis a 11–15. század) története kapott helyet. A második kötetben a 6–7. (16–17.) század históriája, valamint a függelék és a mutatók találhatók. A közreadók bíznak abban, hogy megírása után 400 évvel Révay nagy országtörténete sok érdeklődő olvasóra talál, és új kutatásokra ösztönöz majd.

A kiadvány pontos bibliográfiai adatai: Révay Péter: De monarchia et Sacra Corona Regni Hungariae centuriae septem. – A magyar királyság birodalmáról és Szent Koronájáról szóló hét század. Szerk., bev., jegyz.: Tóth Gergely; a szöveget gond. és ford.: Benei Bernadett–Jarmalov Rezső–Sánta Sára–Tóth Gergely. I–II. köt. Bp., 2022 (a 2021. évi első kiadás változatlan utánnyomása). ISBN 978–963–416–270–4 (összkiadás), ISBN 978–963–416–268–1 (első köt.), ISBN 978–963–416–269–8 (második köt.) Méret: B5, I. köt.: 620 oldal; II. köt.: 724 oldal.

Az I–II. kötet ára együttesen 6000 Ft. Megvásárolható, illetve megrendelhető a BTK Történettudományi Intézetben (Humán Tudományok Kutatóháza, Bp. 1097 Tóth Kálmán u. 4., B 4/44. szoba; tel.: 06–1–224–6700/4624, 4626-os mellékek, e-mail: ; ), valamint a Penna Bölcsész Könyvesboltban hétfőn, szerdán és pénteken 13:00 és 17:00 óra között (Bp. 1053 Magyar u. 40. tel.: 06–30–203–1769, e-mail: ), továbbá terjesztőinknél.