XVI. Benedek emeritus pápa temetési szertartását a Duna Televízió valamint a HírTV műsora is közvetítette 2023. január 5-én. A közvetítés egyik szakértője a HírTV-ben Molnár Antal, intézetünk igazgatója, tudományos tanácsadója, a Duna Televízióban pedig Fejérdy András, intézetünk tudományos főmunkatársa, igazgatóhelyettese volt.

A beszélgetésekben szó esett XVI. Benedek/Josef Ratzinger életútjáról, teológiai munkásságáról, továbbá értékelték helyét az egyetemes egyház és pápaság történetében, valamint lemondásának jelentőségét.

xvibenedek ma

XVI. Benedek pápa meghatározó szerepet töltött be a katolikus egyház történetében – nyilatkozta Molnár Antal a Hír TV rendkívüli adásában 2023. január 5-én. (Az élő műsor itt érhető el.)

Az egyháztörténetben megfigyelhető egy izgalmas dinamika a világgal való haladás és az örök értékek őrzése között. A hit tisztaságát szigorúbb eszközökkel védő pápákat gyakran követik olyan egyházi vezetők, akik bizonyos értelemben progresszívabbak. Ezt a dinamikát tulajdonképpen az újkori pápaság történetében, tehát a 16. század óta nyomon követhetjük. XVI. Benedek pápaságát konzervatívnak szokták értékelni, de a szerepe ennél sokkal komplexebb volt. Értékőrzést és európaiságot képviselt, amelyet megfigyelhetünk névválasztásában is, ugyanis Európa védőszentjének, a bencés rend alapítójának, Szent Benedeknek, illetve XV. Benedek pápának, az első világháború idején a béke előmozdítójának nevét vette fel pápaként. Munkásságát, írásait az elmélyült teológiai szaktudományosság jellemzi, ugyanakkor arra törekedett, hogy az örök igazságot a nagyközönség számára a mai világ nyelvére lefordítva, közérthetően, mégis igényesen, mívesen megformálva közvetítse – mondta el Molnár Antal.

A Molnár Antallal folytatott beszélgetésről a 2023. január 5-i Híradó 12 órai adásában is beszámoltak (06:30-tól).


XVI. Benedek emeritus pápa temetési szertartását a Duna Televízió is közvetítette. Az adás  – amely itt látható a Médiaklikken – egyik meghívott szakértője Fejérdy András volt. 

xvibenedek duna fa

Személyes habitusától fakadóan XVI. Benedek egy zárkózottabb, a rivaldafényt kevésbé kedvelő pápa volt, ugyanakkor fiatal korában egyetemi tanárként megszerzett tapasztalatai segítségével gyakorlottan mozgott nagyobb közösségekben és értett szót a fiatalokkal. A szereplést – ahogyan interjúköteteiből is kiderül – tudatosan úgy fogta fel, mint a pápai szolgálattal járó egyik feladatot. A népszerűséget úgy kezelte, hogy az nem az ő személyének, hanem inkább a hivatalának szól, illetve annak az egyháznak, amelyet képvisel – nyilatkozta Fejérdy András a Hír TV esti Napi aktuális című adásában.

A katolikus egyházzal szemben folyamatosan jelen van az a vád, hogy elzárkózik a változásoktól. XVI. Benedek pápával kapcsolatban is él az a sztereotípia, hogy konzervatív személy volt. Ha az életpályáját vagy a hivataláról való lemondásának gesztusát megnézzük, akkor viszont azt láthatjuk, hogy nagyon figyelmesen követte a kor kihívásait, és mindig megpróbálta az általa legjobbnak tartott választ adni rájuk. XVI. Benedek volt az első pápa, aki úgy döntött, hogy egyházi vezetői szolgálatát addig viszi, amíg úgy látja, hogy lelkiismeretesen el tudja végezni a feladatot. Felelősségtudata precedenst teremt, és segítséget jelent utódai számára is.