TSzle 2017 2 B1

TANULMÁNYOK
Arno Strohmeyer: Trendek és perspektívák a kora újkori diplomáciatörténetben. A konstantinápolyi Habsburg diplomaták esete 177
Deák Ágnes: Hivatali visszaélések nemzetiségi küzdelmek erőterében (Kővár vidéke, 1861–1863) 199
Bartha Ákos: Bajcsy-Zsilinszky Endre mandátum nélküli korszaka a Kisgazdapártban (1936–1939) 221
Penka Pejkovszka–Demeter Gábor: A bevándorlók és munkaerőpiaci beilleszkedésük a két világháború közötti Magyarországon 261

MŰHELY
B. Halász Éva: Generalis congregatiók Szlavóniában a 13–14. században 283
Papp Ingrid: A lutheránus egyház alapítóinak emlékezete a 17. századi szlávajkú magyarországi evangélikus polgárság körében 299
Fodor Pál: A budapesti imám. Kísérlet a boszniai muszlimok integrációjára (1909–1911) 315


DOKUMENTUM
Alessandro Di Bari: Luxemburgi Zsigmond Friaulban őrzött kiadatlan levelei (1411–1418) 325


MÉRLEG
Permanens háború a nulla évben (Müller Rolf) 341