Budapesten és Kolozsvárott is bemutatták a napokban Ács Pál, a HUN-REN BTK Történettudományi intézet ny. tudományos tanácsadója Hősök és hősénekek – A magyar hősepika Zrínyi előtt című kötetét.

2024. május 29-én az ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtárában a könyvet Tóth Gergely, a HUN-REN BTK Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa, Hermann Zoltán, a Károli Gáspár Református Egyetem habilitált docense és Lővei Pál akadémikus, a HUN-REN BTK Művészettörténeti Intézet tudományos tanácsadója ismertette. A bemutatót a HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgató-helyettese, a HUN-REN BTK Történettudományi Intézet igazgatója, Molnár Antal vezette.

Galéria: 

Fotók: Mondovics Péter

A jó hangulatú rendezvényen mintegy hetvenen vettek részt a bölcsészettudomány különböző köreiből. Tóth Gergely a könyv összefoglaló jellemzését adta a történettudomány és a historiográfia szemszögéből. Hermann Zoltán az irodalomtudomány és a folklorisztika nézőpontjából vizsgálta meg a monográfiát. Lővei Pál a műben fontos szerepet kapó tárgyi emlékek és emlékezethelyek elemzésével egészítette ki az elmondottakat. A bemutató során Szalay Fatima énekesnő, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem doktorandusza énekelt részleteket 15–16. századi magyar hősénekekből. 

A rendezvényről videófelvétel is készült, amely itt látható.

A Hősök és hősénekek című könyvet Kolozsváron Csörsz Rumen István, a HUN-REN BTK Irodalomtudományi Intézet tudományos főmunkatársa, Lendület kutatócsoport-vezető, és Kovács Zsolt, a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia Kara Magyar Történeti Intézetének adjunktusa mutatta be. Az eseményt Kovács Sándor, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet rektora szervezte. A bemutatóra 2024. június 6-án, 18 órakor került sor a Vallásszabadság Házában.

Galéria:

Fotók: Székely Júlia

A rendezvényen mintegy negyvenen vettek részt a kolozsvári magyar értelmiség különböző köreiből. Kovács Sándor rektor bevezető szavai után Csörsz Rumen István a könyvben tárgyalt hősénekek hősepikai karakterét elemezte, valamint részleteket énekelt Ilosvai Péter Toldijából, a Pannóniai énekből és a Szent László-énekből. Kovács Zsolt művészettörténész a kötetben szóba kerülő emlékhelyek szerepéről beszélt, különös tekintettel az erdélyi művészeti emlékekre. Előadásában hangsúlyozta ezeknek a tárgyi emlékeknek a hősképződés epikus folyamataiban játszott szerepét. Ezután az előadók Ács Pált kérdezték a könyv legfontosabb irodalmi és művészeti problémáiról. A vitában felszólalt Balázs Mihály, a Szegedi Tudományegyetem Magyar Irodalmi Tanszékének emeritus professzora, reflektálva a könyv tudományos problémáira. Kérdéseket intézett a szerzőhöz a históriás énekek epikai kvalitásairól és Erdély Habsburg-ellenes politikai törekvéseinek tükröződéséről a hősénekekben, amelyekre Ács Pál válaszolt.

A rendezvényről készült videó itt látható.