A régi magyar kulturális emlékek feltárásában, megőrzésében, illetve kiadásában kiemelkedő teljesítményt nyújtóknak adható Klaniczay Tibor-díjat idén intézetünk munkatársa, Újlaki-Nagy Réka kapta.

sarospatak 2023 klaniczay dij2

Az MTA Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz osztálya és a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság által alapított díj Klaniczay Tibor irodalomtörténésznek, a reneszánsz és barokk nemzetközileg elismert kutatójának a nevét viseli. A nyilvános díjkiosztás a Klaniczay által indított, évente egyszer megrendezésre kerülő úgynevezett ReBaKucs (Reneszánsz és Barokk Kutatócsoport) konferencián történik. Az idei konferencia helyszíne Sárospatak volt, ahol a díjazott a HUN-REN BTK Irodalomtudományi Intézet igazgatójától, Kecskeméti Gábortól vehette át az emlékplakettet, a laudációt pedig az intézet tudományos titkára és főmunkatársa, Tóth Zsombor mondta.  

klaniczay dij

A díjazott mű Christians or Jews? Early Transylvanian Sabbatarianism (1580–1621) Újlaki-Nagy Réka angol nyelvű monográfiája. A könyv témája az erdélyi radikális reformációból kinövő szombatosság kezdeti szakasza három fő területet, az írásértelmezést, a tanokat és a rituális gyakorlatot érintően. A könyv központi kérdése, hogy mennyiben voltak a korai szombatosok a kereszténység és a megöröklött protestáns hagyomány folytatói, illetve mennyiben tudtak a zsidósághoz kapcsolódni. A kereszténység és zsidóság közti határon billegve a szombatosok egy olyan sajátos eszmeiséget képviseltek, amely érdeklődésre tart számot a nemzetközi tudományosságban is. A díjazott mű az erdélyi vallási kultúra és reformációtörténet mélyebb megismeréséhez járul hozzá mind hazai, mind pedig nemzetközi szinten. 

A Klaniczay Tibor-díj interdiszciplináris, irodalmat, történelmet és kultúrát magába foglaló jellegét mutatja, hogy intézetünk több tagja is részesült benne. 2002-ben, az alapításkor elsőként intézetünk igazgatója, Molnár Antal nyerte el a díjat, majd 2006-ban Sudár Balázs és 2017-ben Tóth Gergely is a díjazottak közé került.