Megjelent a Századok 2022/6. száma, amelyben intézetünk több munkatársának – Tóth Gergely, Neumann Tibor, Mihalik Béla VilmosSudár Balázs, Pók Attila  írása is olvasható. A szám tartalma itt olvasható a Magyar Történelmi Társulat honlapján.

szazadok

Tartalom:

Aranybulla – utóélet változó megközelítésekkel (17–20. század)

 Tóth Gergely: Az Aranybulla recepciója a 18. századi politikai irodalomban, történetírásban és jogtudományban 

 Törő László Dávid: Aranybulla-értelmezések a két világháború közötti magyar történetírásban

Tanulmányok

Somogyi Szilvia: IV. László úgynevezett második kun törvényének korai másolatai

Neumann Tibor: Névhasználat és ragadványnevek a középkor végi királyi udvarban

Nagy János: A magyar rendek és a kormányzat kereskedelemügyi elképzelései az 1764–1765. évi országgyűlésen

Közlemény

Mihalik Béla Vilmos: Mattyasovszky László kancellári kinevezése (1695–1696)

In memoriam

In memoriam Frank Tibor (1948–2022)

Krónika

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat Az utazás mint történeti jelenség című konferencia-táboráról (Harkány, 2022. augusztus 22–24.)

Történeti irodalom

Benkő Elek – Sándor Klára – Vásáry István: A székely írás emlékei (Sudár Balázs)

Zsoldos Attila: Az Aranybulla királya (Szőcs Tibor)

Frank Tibor: Szalonvilág. A polgári érintkezés modernizálódása a 19. században (Pók Attila)

Dombi Gábor: Osztályellenségek. Az 1951-es budapesti kitelepítés zsidó áldozatai (Héjjas Flóra)

Vámos Péter: Magyar–kínai kapcsolatok, 1949–1989. Források (Mervay Mátyás)

Gyáni Gábor: A történeti tudás (Simon Zoltán Boldizsár)

Bővebb információ itt található.