tsz2002-3-4TANULMÁNYOK
Fodor Pál: Üvejsz pasa hagyatéka. Pénzügypolitika, vagyonelkobzás és az oszmán hatalmi elit a 16. század végén 209
Szilágyi Csaba: Szántó (Arator) István erdélyi és partiumi működése (1580–1588) 255
Ladányi Andor: Az egyházak és a felsõoktatás a Horthy-korszakban 293


ARCOK, ÉLETKÉPEK
Gottfried Schramm–Joachim von Puttkammer–Meinolf Arens: Hogyan kerültek a románok többségbe jelenlegi államuk területén? Egy tanácskozás eredményei 331
Bóka Éva: Karl Renner európai föderalizmusa 345


DOKUMENTUM
Seres Attila: A bolsevizmus esküdt ellensége, a Szovjetunió nagy barátja. Szovjet dokumentumok Gratz Gusztáv pályaképéhez 1924–1925 369

 

Impresszum, tartalom (pdf)