tsz1993-3-4TANULMÁNYOK     
KOSÁRY Domokos: A Görgey-kérdés a két háború között     205
HIDAS I. Péter: Pacifikálás (Ferenc József hadserege Magyarországon, 1849–1859     243
TILKOVSZKY Loránt: A Bleyer-portré problematikus vonásai     259
ARCOK, ÉLETKÉPEK     
GECSÉNYI Lajos: Az Edlasperg-ügy. (A magyar kereskedők bécsi kapcsolatai a 16. század első felében)     279
IVANICS Mária: A zsitvatoroki békéhez vezető út. (Az 1599. évi béketárgyalások)     297
DOKUMENTUM     
SZÁSZI Ferenc: Adatok a magyar kivándorlás történetéhez, 1945–1989     313
MŰHELY
BORHI László: Az amerikai diplomácia és a szovjet politikai-gazdasági térnyerés Magyarországon     339
ÉLETMŰ     
NIEDERHAUSER Emil műveinek bibliográfiája (70. születésnapja alkalmából)     361

Impresszum, tartalom (pdf)