tsz1992-3-4TANULMÁNYOK     
CSUKOVITS Enikő: Órahasználat a középkori Magyarországon     153
ÁGOSTON Gábor: Párhuzamok és eltérések az oszmán és az európai tüzérség fejlődésében a 15–17. században     173
SZABÓ Dániel: A magyar társadalom politikai szerveződése a dualizmus korában     199
DOKUMENTUM     
NAGY Péter Tibor: Szekfű Gyula levelei Balogh Józsefhez     231
MOLNÁR Judit: Zsidó gettók 1944-ben a Dél-Alföldön     249
MŰHELY     
LADÁNYI Erzsébet: A városfogalom kutatásának módszertani kérdései     271
HERMANN Róbert: Görgei Artúr a Lajtánál, 1848. október 7–november 1   285
ÉLETMŰ     
FÜGEDI Erik (1916–1992) műveinek összegyűjtött bibliográfiája (1937–1992)     309

Impresszum, tartalom (pdf)