tsz1991-1-2TANULMÁNYOK     
KUBINYI András: Két sorsdöntő esztendő (1490–1491)     1

 

ARCOK, ÉLETKÉPEK     
Stanislaw SROKA: Fehér Ulászló herceg Pannonhalmán     55
HODGYAI Mátyás: Ínséges évek Biharban 1814–1817 között     59

DOKUMENTUMOK     
F. FONT Márta: A kijevi évkönyv mint magyar történeti forrás     70
GYÖRFFY György: Újabb adatok a tatárjárás történetéhez     84
SZEKERES József: Egy dokumentum története     89

MŰHELY     
VISY Zoltán: A magyar Szent Korona formájáról és tartalmáról     107

INTÉZETI ÉLET     
Az MTA Történettudományi Intézetének beszámolója az 1986–1990. évi tudományos munkáról     116
Az MTA Történettudományi Intézetének 1991–1993. évi kutatási koncepciója     129

 

Impresszum, tartalom (pdf)