89-3-4 boritoTANULMÁNYOK

Pritz Pál: A magyar külügyi szolgálat története a harmincas évek első felében 149

Somogyi Éva: A külügyminisztérium újjászervezése 1867–68-ban 179

 

KÖZLEMÉNYEK

Hiller István: Csáky István lengyelországi követjárása 1644-ben 192

Sashalmi Endre: A levantei kereskedelem és Erdély Báthori István korában 208

Péter I. Hidas: A magyar arisztokrácia és a politikai vezetés a forradalom után (1849–1853) 232

Molnár Miklós: A Tanácsköztársaság és a Nyugat 249

Timár Lajos: A zsidóság társadalma egy alföldi nagyvárosban a két világháború között 255

Zielbauer György: Magyar polgári lakosok deportálása és hadifogsága (1945–1948) 270

 

DOKUMENTUMOK

Juhász Lajos: Norvég követjelentések az 1956. évi magyarországi eseményekről 292

 

NEKROLÓGOK 306

Impresszum, tartalom (pdf)