65-4 borito

TANULMÁNYOK

R. Romano: Művészet és társadalom a renaissance-kori Olaszországban 377

Benda Kálmán: A jozefinizmus és jakobinusság kérdései a Habsburg-Monarchiában 388

Pintér István: Az 1943. őszi kisgazda–szociáldemokrata szövetség 423

 

SZEMLE

Márkus László: A Horthy-rendszer uralkodó elitjének jellegéről 449

Vita és hozzászólások Márkus László: A Horthy-rendszer elitjének jellegéről c. referátumához 466

Stier Miklós: Adalékok az 1920-as évek eleji szociáldemokrata baloldali ellenzéki mozgalom kialakulásához 469

Fügedi Erik: A XV. századi magyar püspökök 477

 

HÍREK 499

Impresszum, tartalom (pdf)